ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
 

Η ΒΙ.Κ.Η. Α.Ε. στα πλαίσια οργάνωσης της παραγωγής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας βασισμένο στο πρότυπο του ISO 9001, ISO22000 & FSSC22000 καθώς και σύστημα ασφάλειας των τροφίμων HACCP.

Μέσω αυτών των συστημάτων η εταιρία στοχεύει στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Για να το πετύχει, έχει θεσπίσει επιμέρους στόχους :

• Τη συνεχή παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών και την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων.

• Τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της εταιρίας και των παραγωγικών διαδικασιών τους.

• Τη διασφάλιση της υγιεινής των προϊόντων της.

• Την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Για να διασφαλίσει την επίτευξη αυτών των επιμέρους στόχων, η εταιρία αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν:

• Διερεύνηση και σαφή καθορισμό των αναγκών του πελάτη.

• Προληπτικές ενέργειες και ελέγχους προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παράπονα από τους πελάτες.

• Συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας και υγιεινής.

• Διαρκή έλεγχο, επισκόπηση και προσπάθεια για βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης της ποιότητας στην εταιρία.

Με την πολιτική ποιότητας της η ΒΙ.Κ.Η. A.E., έχει δεσμευτεί να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις προσδοκίες των πελατών της.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η εταιρία στην ποιότητα του κρέατος που μεταποιεί. Η χρήση φρέσκου χοιρινού κρέατος αποτελεί το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρίας μας σε σχέση με τις αντίστοιχες βιομηχανίες κρέατος, καθιστώντας τη ΒΙ.Κ.Η. Α.Ε. ασυναγώνιστη στην ποιότητα των αλλαντικών και άλλων κρεατοσκευασμάτων.

Κύριος προμηθευτής μας σε χοιρινά ζώα είναι η θυγατρική χοιροτροφική μονάδα ΒΙ.Κ.Η. ΦΑΡΜ. Επιπλέον, προμηθευτές σε χοιρινά προέρχονται αποκλειστικά από τοπικές χοιροτροφικές μονάδες

Κατάλληλα επιστημονικό και εκπαιδευμένο προσωπικό είναι υπεύθυνο για το μακροσκοπικό έλεγχο των ζώων τόσο κατά την παράδοση από τους προμηθευτές όσο και λίγο πριν την σφαγή, αλλά και για τους εργαστηριακούς ελέγχους των σφαγμένων ζώων.

Αυστηρότατοι έλεγχοι διεξάγονται και κατά την παραλαβή εισαγόμενων κρεάτων προς τυποποίηση, όπως τα κρέατα πουλερικών και βοδινών, αλλά και άλλων πρώτων υλών, όπως μπαχαρικά και υλικά συσκευασίας. Επιπλέον, όπου κρίνεται αναγκαίο, οι πρώτες ύλες συνοδεύονται κατά παρτίδα από πιστοποιητικά προέλευσης από μη γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Επιπρόσθετα, ο Τομέας Προμηθειών σε συνεργασία με τον Τομέα Ποιοτικού Ελέγχου είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των προμηθευτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρίας.

 

Καθημερινά κατά την διάρκεια της παραγωγής διενεργούνται έλεγχοι για τη διασφάλιση της υγιεινής του εργοστασίου αλλά και του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να πληρούνται οι όροι ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν:

• τη ρύπανση του εσωτερικού ατμοσφαιρικού χώρου

• τη μόλυνση του πόσιμου νερού

• τη χλωρίωση του δικτύου νερού για καθαριότητες

• την αποτελεσματικότητα των απολυμάνσεων σε κινητό και ακίνητο εξοπλισμό

• την προσωπική υγιεινή του εργατοτεχνικού προσωπικού

• την εφαρμογή εντομοκτονίας και μυοκτονίας

Επιπρόσθετοι έλεγχοι γίνονται στην ποιότητα των ενδιαμέσων υλικών για την παραγωγή των τελικών προϊόντων, την τήρηση, για κάθε προϊόν, του θεσπισμένου προγράμματος θερμικής επεξεργασίας και τη σωστή λειτουργία των μέσων παραγωγής και συντήρησης των προϊόντων.

 

Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη άριστα εξοπλισμένων και στελεχωμένων εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου. Σε καθημερινή βάση γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα τελικά προϊόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα Συστήματα Ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ανά παρτίδα παραγόμενου προϊόντος γίνεται δειγματοληψία, η όποια στη συνέχεια υπόκειται σε σειρά εργαστηριακών αναλύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα ή μη των ποιοτικών προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι στο τελικό προϊόν αφορούν διάφορες μικροβιολογικές αναλύσεις (Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα, L. monocytogenes, Salmonella, Escherichia coli, Streptococci) και χημικές αναλύσεις (λίπους, πρωτεϊνης, υγρασίας, αμύλου).

Ταυτόχρονα ελέγχονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως το χρώμα, οι διαστάσεις, το “δέσιμο” των πρώτων υλών μετά την θερμική επεξεργασία και η εμφάνιση της διατομής μετά την κοπή στο slicer.

Επιπλέον τα συσκευασμένα προϊόντα ελέγχονται για την αποτελεσματικότητα της συσκευασίας τους όπως είναι η πληρότητα του κενού, το ποσοστό τροποποιημένης ατμόσφαιρας, η συγκόλληση του φιλμ και η στεγανοποίηση των ραφών στα κουτιά κονσέρβας.